Ordlista – så funkar ett lås

När vi säger ”rosett” pratar vi inte om knutar. Och behör är ingen felstavning.

Här reder vi ut begreppen.

Slutbleck (1).
Slutblecket sitter i dörrkarmen. Det är den metalldel som låshusets (5) regel (5b) fäster i när dörren är låst.

Cylinderring (2).
Kallas också för dekorring. Finns för ovala och runda låscylindrar.

Låscylinder (3).
Låscylindern är den runda eller ovala del som du sätter nyckeln i. I låscylindern finns ett mönster som endast passar din nyckel. Låscylindern är monterad i låshuset (5) och när du vrider om nyckeln förs regeln (5b) i låshuset ut och fastnar i slutblecket (1).

Cylinderförlängare (4).
Används enbart om dörren är "tjock" och du behöver förlänga låscylindern.

Låshus (5).
Låshuset är den del av låsenheten som sitter inne i dörren. Det finns låshus till vänsterhängda och högerhängda dörrar. Ett DORMA låshus kan du enkelt ställa om så att det passar din dörr. I låshuset finns dels ett fall (5c) som håller dörren stängd, och dels en regel (5b). Regeln är den del som sitter fast i slutblecket (1) när dörren är låst.

När du väljer låshus ska du välja efter vilken säkerhet du behöver  på just den specifika dörren (har du bara ved behöver du inget avancerat lås, osv). Om du redan har ett låshus i din dörr som ska bytas ut är det viktigt att du har rätt urtag i dörren så att det nya låshuset passar. Naturligtvis kan du borra nytt urtag, men var noga med att kolla på låshusets borrmall.

Regel/hakregel (5b).
Låsets "tunga" som löper in i dörrkarmens slutbleck (1). 

Fall (5c)
Den del i låshuset (5) som håller dörren stängd

Låsstolpe (5d).
Metallplattan som täcker låshuset mot dörrens kant som vetter mot dörrkarmen.

Rosett (6).
Metallplattan som sitter mellan handtaget (7) och vredskylten (12).

Handtag (7).
Dörrhandtaget kallas även trycke. Dörrhandtag ska du främst välja efter din smak, men i vissa fall kan det vara bra att känna till om du behöver ett handtag med eller utan returfjäder. Läs gärna mer om returfjädrar.

En annan skillnad mellan de olika handtagen är att rosetten på handtag utan returfjäder – som oftast används till innerdörrar – är något plattare och då uppfattas som mindre. Det är också viktigt att vara observant på hålbilden i handtagets rosett; de med returfjäder har en fast vinkel och passar oftast inte på innerdörrar.

Tryckespinne/handtagspinne (8).
Håller ihop handtagen.

Låscylinderskruv (9).
Håller fast låscylindern (eller låscylindrarna om det är två).

Mässingplugg (10).
Viktig säkerhetsdetalj. Slås in i låscylinderskruvarna (9). Varför? För att inte tjuven ska kunna skruva upp låset med skruvmejsel.

Täckbricka (11).
Täcker och skyddar låscylinderskruvarna (9).

Vredskylt (12).
Finns även som täckskylt för lås utan vred. Täcker också urtag efter lås med andra mått.

Bakkantssäkring.
Innebär att dörren eller fönstret säkras i karmen med ett beslag.

Behör/Tillbehör.
Med behör menar vi på DORMA bland annat handtag (7), cylinderringar (2), vredskyld (12) och liknande (alltså de synliga delarna av låsenheten).

Lika låsning.
Lika låsning betyder att du har samma nyckel till olika låscylindrar. Du kan alltså ha samma nyckel till såväl entrédörren som fönster, hänglås, brevlåda, garage och sommarstugan.

Det går att få lika låsning på alla DORMAs låscylindrar.

Lika låsning är en beställningsprodukt du kan beställa hos din närmaste DORMA-återförsäljare.