Nycklar

Har du kontroll på
alla dina nycklar?

  • Lika låsning betyder att du har samma nyckel till olika låscylindrar.
  • För att ett lås ska uppfylla kraven för att vara godkänt får inte nyckelns kombination vara stämplad på nyckeln. Kontrollera märkningen på dina nycklar hos närmaste låssmed/järnhandel/byggvaruhus.
  • Tänk på att din nyckel är ett värdeföremål som skyddar alla dina ägodelar. Nyckeln är också det absolut enklaste verktyget för att öppna dina dörrar och fönster.