24 april 2012

Checklista: Därför bör du se över dina gamla lås

Dorma Duo

47 procent av alla bostadsägare vågar inte ge sig på ett låsbyte själva. Det visar en undersökning som vi har låtit göra. Bostadsägarna anlitar hellre en låsfirma. Dels tror de att det är ett krav för att försäkringen ska gälla och dels upplever det att det är svårt att både välja och installera lås på egen hand.

Men faktum är att det inte är svårt att byta lås själv och gör man på rätt sätt är det fullständigt tillåtet ur försäkringsaspekt.

Dessutom finns det en mycket god anledning att byta ut sina gamla lås: Moderna lås är säkrare. Bland annat eftersom nya säkerhetsfunktioner har tillkommit och rutinerna runt nyckelhantering har skärpts.

Här får du en checklista för vad du ska vara uppmärksam på när det gäller gamla lås.

  • Många moderna nycklar skyddas mot otillåten kopiering genom ett juridiskt skydd t.ex. patent eller mönsterskydd. Nycklar till gamla lås saknar för det mesta denna nyckelkontroll.
  • På gamla nycklar förekommer det att märkningen talar om exakt vilken kombination nyckeln har, den är då lätt att läsa av och göra en nyckelkopia efter.  Ett krav på moderna lås är att nycklar med märkning skall vara kodmärkta
  • Moderna cylinderlås har krav på sig att de skall vara skyddade mot angrepp med borrmaskin. De flesta gamla låsen saknar borrskydd.
  • Moderna lås är ofta så kallade tvåfunktionslås. Med ett tvåfunktionslås kan du låsa med vred när du är hemma, men när du lämnar bostaden kopplar du bort vredet och låser med nyckel. Då kan t.ex. en inbrottstjuv som kommit in en annan väg inte öppna dörren inifrån. (Obs. Du skall aldrig låsa inifrån med nyckel eftersom du enkelt måste kunna ta dig ut om det t.ex. börjar brinna.)
  • Precis som andra produkter slits lås. Ett säkerhetslås skall vara lika säkert vid minst 50.000 låsningar, därefter äventyras dyrkskydd och funktion, och risken att någon annan nyckel börjar fungera ökar.
  • Handen på hjärtat: Har du koll på alla dina gamla nycklar? Vet du hur många kopior som har gjorts genom åren? För att försäkringen ska gälla krävs att du har koll på hemmets alla nycklar.0Vi som skriver på bloggen heter Christer Wiberg, produktmarknadschef DORMA och Therese Lundberg, ansvarig för marknadskommunikation DORMA.


Frågor? Ställ din fråga direkt i kommentarfältet eller maila
christer.wiberg@dorma.se
och therese.lundberg@dorma.se